Sáng ngày 05/4/2023, HĐND phường Thống Nhất đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Lần thứ 2) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND phường. Đồng chí A Hậu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Trần Công Luật, ...