TTTên đơn vị/cá nhânĐiện thoại cơ quanDi động
1Lãnh đạo Sở  
 Giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Liêm2603864260966111259
 Phó Giám đốc Sở: Văn Tất Cường2603861181913488743
 Phó Giám đốc Sở: Phạm Xuân Khanh2603912096967005399
 Phó Giám đốc Sở: Huỳnh Văn Liêm2603504179932526797
 Phó Giám đốc Sở: Y Hằng 914326343
2Văn phòng Sở  
 Phạm Ngọc Hiếu: Chánh Văn phòng2603861427905326538
 Phạm Quang Thành: Phó Chánh Văn phòng2603915690 
 Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT0260 3862516; Thư công vụ: snnptnt@kontum.gov.vn
4Phòng Kế hoạch - Tài chính2603864833 
 Bùi Hành Quân - Trưởng phòng 905565853
 Bùi Đức Trung - Phó Trưởng phòng 973014777
 Đoàn Hữu Hoà  - Phó Trưởng phòng 905443366
 Phạm Quốc Long - Phó Trưởng phòng  
5Thanh tra Sở2603861160 
 Trương Văn Tuấn - Chánh Thanh tra 914060668
 Lê Hữu Vinh - Phó Chánh Thanh tra 914073257
6Phòng Quản lý xây dựng công trình2603918454 
 Đặng Hải Triều -Trưởng phòng 903596181
 Trần Ngọc Đức - Phó trưởng phòng 914049762
7Phòng Tổ chức - Cán bộ2603917818 
 Lê Tùng - Trưởng phòng 976420913
 Y Lập - Phó trưởng phòng 979050827
8Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS2603861164 
 Đỗ Thị Bích Trâm - Phó Chi cục trưởng2603861160982889189
9Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật2603862465 
 Vũ Văn Đãn - Chi cục trưởng 983049636
 Đoàn Năng Rường - Phó Chi cục trưởng 913455140
10Chi Cục  Chăn nuôi và Thú Y 2603861314 
  Ưng Văn Thanh - Chi cục trưởng 797902318
  Đoàn Thanh Mai - Phó Chi cục trưởng 914073509
 Đoàn Bá Quyết - Phó Chi cục trưởng 905045669
11 Chi cục Thủy lợi 2603911050 
 Trần văn Lực - Chi cục trưởng 903537889
12 Chi cục Phát triển nông thôn2603500139 
 Nguyễn Văn Năm - Chi cục trưởng 905105349
  Nguyễn Quang Hoà - Phó Chi cục trưởng 989824050
13 Văn phòng Nông thôn mới2603918566 
 Nguyễn Tấn Liêm - Chánh Văn phòng 966111259
 Trịnh Văn Sơn - Phó Chánh văn phòng 968176845