A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỞNG ƯỚNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022 VÀ 10 NĂM NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Thực hiện Kế hoạch số193/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của UBND thành phố Kon Tum về việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Kon Tum; Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND phường Thống Nhất về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn phường.

Mục đích tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022 và thiết thực hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò gương mẫu, tiên phong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Tạo sự đồng thuận, niềm tin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và các tầng lớp nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 

          Yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường; việc tuân thủ pháp luật hành ngày, thường xuyên, bằng hành động, việc làm cụ thể, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, pháp huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền.

Khẩu hiệu tuyên truyền: Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp; Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội; Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả; Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

 Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 10
Tháng 06 : 143
Tháng trước : 202
Năm 2024 : 1.063